Dịch vụ / Văn nghệ
Hỗ trợ cung cấp nhân sự biểu diễn cho các hội nghị, hội thảo như: MC, ca sĩ, vũ đoàn.  Những tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp, sẽ góp phần giúp cho chương trình hội thảo, hội nghị của Quý khách thành công hơn, ấn tượng hơn.
Tư Vấn Online 24/7